top of page

Internationale Energy Healing Course

(erkend door de INEH)

Agenda Prijzen & Accomodatie

169dd3_57888fc6b40247178657eb8194a9a2eb.

Genezing vanuit de ziel

 

Deze tweejarige cursus Energy Healing is gebaseerd op de principes van gezondheid en ziekte, zoals beschreven in de boeken 'Esoteric Healing' van Alice Bailey.

Programma


De opleiding wordt internationaal aangeboden in 4 delen, elk met tussenpozen van ongeveer 5 tot 6 maanden. Op La Borde Blanque geven wij deze 4 delen in de vorm van retraites van een week, waar er naast de opleiding ruimte in het programma is voor rust, ontspanning, verwerking van de stof en genieten van de natuur en de prachtige omgeving van La Borde Blanque.

Het weekprogramma van de Opleiding Energy Healing bestaat uit 10 dagdelen van 3 tot 4 uur, afgewisseld met vrije middagen en avonden in een ritme, dat aangepast wordt aan het seizoen.

De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de INEH: International Network of Esoteric Healing. Aan het einde van de cursus krijgt de afgestudeerde een certificaat van de INEH.

Volgende startdatum: 5 - 12 December 2020

Prijs: 750,-

image00287.jpeg

Wat is Energy Healing?

 

Energy Healing omvat het werken met subtiele energie om genezing van binnenuit te ondersteunen. Het is genezing vanuit de ziel. De achterliggende filosofie heeft als uitgangspunt dat wij meer zijn dan lichaam en psyche. Alles is energie. En ieder mens, ieder levend wezen heeft een energetisch veld dat het fysieke lichaam doordringt en omgeeft. Dit energieveld, bestaat in meerdere dimensies, zoals: de etherische, emotionele, mentale dimensie, en de dimensie van de ziel. Het energieveld fungeert als blauwdruk voor het fysieke lichaam. Verstoringen in dit energieveld kunnen leiden tot lichamelijke klachten en ziekte en tot psychische problemen.


 

image00016.jpeg

De werkwijze van Energy Healing

 

In Energy Healing probeert de therapeut de balans in het energieveld op de subtiele niveaus te herstellen, waardoor genezing van binnenuit plaats kan vinden. Dit gebeurt in meditatie. Het is hierbij niet nodig om de cliënt aan te raken. De therapeut geleidt de energie uit de innerlijke kern van de cliënt via de verschillende centra en energiebanen naar de verstoorde gebieden in het veld. Zo wordt op subtiele wijze het zelfhelend vermogen van de mens weer in gang gezet. Deze methode is een creatief  proces dat een persoonlijke ontwikkeling impliceert, die dan ook centraal staat in de opleiding.

Integrale gezondheidszorg


Energy Healing is niet alleen een waardevolle therapie naast de reguliere geneeskunde, maar ook een welkome aanvulling daarop. De Energy Healing concentreert zich op het ontdekken van de oorzaken van de klachten, waardoor de symptomen verminderen en waar mogelijk verdwijnen. Een samenwerking tussen de natuurgerichte gezondheidszorg en de reguliere gezondheidszorg is in onze beleving in het belang van de patiënt.

Mediteren op t veld.jpg

De Opleiding

Een healer ontwikkelt zich van binnen uit en door training kan men zich verder bekwamen. Het voornaamste doel van de opleiding is bewustwording, het ontwikkelen van intuïtie, het innerlijk leren afstemmen en deze vaardigheden te gebruiken ten behoeve van de lichamelijke en geestelijke gezondheid in de breedste zin van het woord. Dit kan de eigen gezondheid betreffen, de gezondheid van anderen, van een organisatie of van de maatschappij. De Engelse term healing, betekent letterlijk ‘helen’ en dit kan op vele manieren en op elk werkterrein plaatsvinden. Iemand, die de opleiding heeft afgerond is in staat om als healer te werken en zal dit naar eigen inzicht in praktijk kunnen brengen.

De opleiding is opgebouwd uit drie componenten:

 • Meditatietraining, om bewustzijn en intuïtie te ontwikkelen en te leren werken vanuit innerlijke afstemming.

 • Theoretische sessies, waarin vanuit esoterisch perspectief allerlei onderwerpen aan bod komen met betrekking tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling en aspecten die een rol spelen bij ziekte en gezondheid, leven en dood.

 • Praktische sessies, waarin methoden en technieken worden geoefend om te leren werken met subtiele energie en de energiekanalen en centra op verschillende niveaus uit te balanceren.

1-Meditatie(6)kl.jpg

Onderwerpen in de opleiding:

 • Meditatie

 • Ontwikkeling van intuïtie 

 • Persoonlijkheidswerk: bewustwording van en omgaan met eigen gedachten, emoties en blokkades

 • Aspecten van ziekte en gezondheid

 • Regels en wetten in Esoterische Genezing

 • Ethische aspecten van genezing

 • Introductie in Esoterische Psychologie

 • Constitutie van de mens in de kosmos

 • Geboorte & dood

 • Luistervaardigheden en counseling

 • Het omgaan met cliënten

 • Sensitiviteit & Diagnostiek

 • Leren werken met energie

 • Introductie in anatomie en fysiologie

 • De subtiele lichamen: structuur, functie en werkingsmechanisme

 • Praktisch werk met het uitbalanceren van de chakra's

 • Het energieveld en de chakra’s

 • Wetenschappelijk research op het gebied van het energetische veld

Mist op t meer.jpg

Literatuur


Gerber, R. MD. (2000), Vibrational Medicine or the 21st century, A complete guide to energy Esoteric Healing to spiritual transformation. London: Piatkus

Bailey, A.A. (1953), Esoteric Healing. New York: Lucis Publishing Company Hopking, A. (2005), Esoteric Healing, Blue Dolphin Publishing, US

Docent: Pieter Hiemstra

 

bottom of page